Historie

První zmínka o Modřicích udává jako datum vzniku rok 1141. Dřive zde stával hrad, který patřil olomouckým biskupům. U hradu byl panský dvůr. Jiné usedlosti, nebo dokonce i části obce biskupové přenechávali jako léna, nebo prodávali.

Po roce 1945 došlo ke změně struktury obyvatelstva kdy přibylo asi 80% novousedlíků. Kdysi byly Modřice zemědělskou lokalitou a ve světě je proslavovalo známé zelí a cibule. Dnes jsou moderním průmyslově obchodním městem. K povýšení na město došlo roku 1994. Město nemá nadbytek kulturních památek, ale mezi nejvýznamnějsí patří historický kostel sv. Gottharda, jehož štíhlá věž je dominantou širokého okolí. Na náměstí Svobody stojí pěkná kaplička sv. Václava a před ní drží svůj prapor i vědro sv. Florián, jehož socha je nejstarší kulturní památkou v Modřicích.

Historie v datech

 • 1141 - první písemná zmínka o obci
 • 1200 - kostel sv.Gottharda
 • 1274 - biskup Bruno (1245-1281) založil modřický hrad
 • 1306 - vinice
 • 1340 - potvrzena existence městečka Modřice
 • 1581 - Modřické mýto
 • 1514 - založena škola
 • 1517 - založen rybník Primál
 • 1560 - byla postavena radnice obce
 • 1604 - 121 usedlíků
 • 1726 - fara
 • 18.století - cukrovarnictví
 • 1839 - železnice Vídeň - Brno
 • 1848 - regulace Svratky a Svitavy
 • 1850 - Modřický cukrovar
 • 1868 - budova nádraží Modřice nahradila zastávku
 • 1882 - sbor dobrovolných hasičů
 • 1894 - založena družstevní záložna - raiffeisenka
 • 1900 - v tomto roce žije v Modřicích 2034 usedlíků
 • 1919 - Sokol
 • 1929 - Ledererova cihelna
 • 1938 - český hasičský sbor
 • 1945 - kopaná, klub AFK Modřice
 • 1969 - obnova vinic
 • 1975 - odvodnění bývalého rybníka
 • 1994 - Modřice povýšeny z obce na město
 • 2000 - ve městě se buduje kanalizace